இந்தியாவுடனான மோதலைத் தவிர்க்க, இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் இம்ரான் கானின் உரையை ரத்து செய்தது-The United Nations Human Rights Council will hold its 46th regular session from 22 February to 23 March 2021

RSS செய்திகள்

RSS UN News

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!