நிகழ்வுகள்-Events

அகராதி இயலில் அடுத்த இயல் இணையவழி உரையாடல் -97

தமிழ் இணையக் கழகம் தமிழ்நாடு -தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் இலங்கை இணைந்து நடத்தும் இணையவழி உரையாடல்: -97

தமிழ் இணையக் கழகம் தமிழ்நாடு -தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்
இலங்கை இணைந்து நடத்தும்
இணையவழி உரையாடல்: எண் -97

காலம்:
22-05-2022,ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 7.00 மணி (இலங்கை இந்திய நேரம்)
தலைப்பு:
அகராதி இயலில் அடுத்த இயல்
உரையாளர்:
இங்கர்சால் செல்வராசா,இயந்திரப் திட்டப் , சமூக ஆர்வலர், எழுத்தாளர்,வள்ளுவர் வள்ளலார் வட்டம், நோர்வே

வழிநடத்துநர்: சி. சரவணபவானந்தன் ,
செயலாளர் , தமிழறிதம், இலங்கை

ஒருங்கிணைப்பு: முனைவர் துரை. மணிகண்டன்
இணையத்தமிழ் ஆய்வாளர்,தமிழ்நாடு oin Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81251518830?pwd=eGRtVW1CWTlKcGlqQ0JiOFRudGl2UT09

Meeting ID: 812 5151 8830
Passcode: 2222
சூம் செயலியில் உள்ளீடு செய்து கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றுப் பயனடையலாம்
இணையத்தால் இணைவோம்….. இணையத்தமிழ்மொழியை வளர்ப்போம்..

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!