NationNewsWorld

அனைத்து இலங்கை 2020 பொதுத் தேர்தல்- Final

இலங்கையின் நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை 71% வாக்களிப்புடன் நிறைவடைந்தது 2020 பொதுத் தேர்தல்- Final

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!