அபாயகரமான மோதல் Hwy401 Eb express near Whites Rd

ஒன்ராறியோ மாகாண காவல்துறையினர், பிக்கரிங்கில் உள்ள Whites Rd நெடுஞ்சாலை 401 இல் கிழக்கு நோக்கி செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் பாதைகள் இரண்டு கார் மோதியதில் Claimed the life of a 73-year-old man.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!