அமெரிக்கா துணைத் தலைவரின் வெள்ளை மாளிகையின் மூத்த பணிப்பாளராக யாழ்ப்பாண தமிழ் ரோகிணி லட்சுமி ரவீந்திரன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்

துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கமலா ஹாரிஸ் வெள்ளை மாளிகையின் மூத்த பணியாளர்களை அறிவித்தார் அதில் யாழ்ப்பாண தமிழ் ரோகிணி லட்சுமி ரவீந்திரன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்

Rohini Kosoglu, Domestic Policy Advisor to the Vice President

Rohini Kosoglu currently serves as Senior Advisor to Vice President-elect Kamala Harris on the Biden-Harris Transition Team and previously served as Senior Advisor on the Biden-Harris Campaign. Before that, she was a Spring 2020 resident fellow at the Institute of Politics at the Kennedy School of Government at Harvard University. Kosoglu has a dedicated career in public service and was the first South Asian American woman to serve as Chief of Staff in the United States Senate. She served as Vice-President Elect Harris’ Chief of Staff for her Senate office and later for her presidential campaign. Before that, she was Policy Director for U.S. Senator Michael Bennet of Colorado, where she oversaw economic, health care and budget issues. She has negotiated several bipartisan bills into law and served as a senior health care advisor during the drafting and passage of the Affordable Care Act. She also previously served as a legislative aide to U.S. Senator Debbie Stabenow of Michigan. Originally from New Jersey, Kosoglu is a graduate of the University of Michigan and George Washington University and is a mother to three young children.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!