அமெரிக்கா REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION 2020 – குடியரசுக் கட்சி convention Live Stream -2வது நாள்

அமெரிக்கா குடியரசுக் கட்சி convention 2020

இன்று இரவு பேசுபவர்களில் Trump குடும்பத்தைச் சேர்ந்த Include First lady Melania Trump,Son Eric Trump and Daughter Tiffany Trump

The 2020 Republican National Convention is a planned event in which delegates of the United States Republican Party select the party’s nominees for president and vice president in the 2020 United States presidential election

RNC LIVE VIDEO FEED

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!