அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களின் எழுதிய கடிதம். இலங்கைக்கு அனைத்துலக விசாரணை தேவை

சிறீலங்கா அரசின் மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் அனைத்துலக விசாரணை தேவை என்பதை வலியுறுத்தி அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் Deborah Ross தலைமையில் அமெரிக்காவின் வெளிவிவகாரச் செயலாளர் Antony Blinken அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதம்

As an organization advocating for recognition and accountability for Tamil Genocide, Tamil
Americans United PAC was heartened to see Rep. Deborah Ross, a candidate we were proud to
support, lead the effort on a Congressional Letter to Secretary of State Blinken urging the State
Department to make every effort to promote an international accountability process in Sri Lanka.
We would like to thank Rep. Ross and her colleagues who joined this letter for their engagement
with the Tamil American community and their continued commitment to justice and
accountability for the Tamil people of Sri Lanka

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!