அமைச்சரவை மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து PM Justin Trudeau கருத்துரைகள்

Prime Minister Justin Trudeau speaks with reporters on Parliament Hill following the federal cabinet shuffle.

Live @cpac
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!