நிகழ்வுகள்-Events

அரச சேவைகளை இணையவழியில் பெறுதல் – இணையவழி உரையாடல்                

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை ) இணையவழி உரையாடல் எண்: 144

காலம்:
2024-01-27 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 7:30 (இலங்கை நேரம்)
தலைப்பு:     அரச சேவைகளை இணையவழியில் பெறுதல்                                                                                                              
உரையாளர்கள் : ந. குகதாசன்
தலைவர், தமிழறிதம்       க. விக்னேஸ்வரானந்தன்,
கிளைத்தலைவர், பிராந்திய கொன்சியூலர் அலுவலகம், திருகோணமலை.                                                          
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர், தமிழறிதம்      

சூம் இணைப்பு https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09

சூம்நுழைவு எண் :  818 910 38941                                                                                                                        கடவுச்சொல்: 2020                        

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!