நிகழ்வுகள்-Events

இணையவழி உரையாடல் – 103  

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -103  03-26 சனிக்கிழமை  பிற்பகல் 7.30-8.30  (இலங்கை நேரம்)                     

                                                                         

அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வியை வழங்குதல்
உரையாளர்:  
சுஜீவன் வெற்றிவேலாயுதம்,
பணிப்பாளர்,எடியுஸ் நிகழ்நிலை கல்வி நிறுவனம்,யாழ்ப்பாணம்
ஒருங்கிணைப்பு:  சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர், தமிழறிதம்

Zoom | நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020
வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729      
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
நுழைவு எண் : 818 910 38941
கடவுச்சொல்: 2020           

                                                                     

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!