இந்தியா கட்டிய அணை மீது தலிபான் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது

மேற்கு ஹெராத் மாகாணத்தில் உள்ள சல்மா அணையில் சோதனைச் சாவடி மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் குறைந்தது 16 பாதுகாப்பு வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதாக உள்ளூர் வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன


The Salma Dam which is a major project in Afghanistan, is one of India’s most expensive infrastructure projects in Afghanistan in recent decades.

The dam, which is 20 km in length and three kilometers in width, has the capacity to irrigate 200,000 acres of farmland from the Chishti Sharif District of Herat to the Zulfiqar area on the Iran Border.

So far, both the Taliban and government officials have not commented on the matter

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!