இந்தியா-தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் இன்று ஆரம்பம்

இந்திய பிரதமர் Narendra Modi தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இந்த


Elections are taking place in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. I request the people in these places to vote in record numbers, particularly the young voters

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!