NationNewsWorld

இந்திய மற்றும் ஜமைக்கா குடியேறியவர்களின் மகள் கமலா ஹாரிஸ் Running Mate In 2020 U.S. Election

மீண்டும் தேர்தலில் இந்திய தமிழக வம்சாவளியை சேர்ந்த பெண்மணி சேர்ந்த US senator from California கமலா ஹாரிஸ். Joe Biden Announces Kamala Harris As Running Mate In 2020 Election

Sen. Kamala Harris tells Andy Cohen she is in favor of whomever Joe Biden picks for his running mate and discusses why it’s so important that he wins in November.
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!