இனவெறி மற்றும் கனடாவின் பொலிஸ் படைகள் குறித்து என்டிபி தலைவர்

Streamed live @ capc

Speaking with reporters on Parliament Hill, NDP Leader Jagmeet Singh discusses concerns about systemic racism within Canada’s police forces in light of several recent incidents in which Indigenous Canadians have been killed or injured at the hands of law enforcement officers.
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!