இன்று கனடியப் பிரதமர் கனடாவின் 30 வது கவர்னர் ஜெனரலாக Mary Simon நியமித்தார்

கனடாவின் ஆதிப் பழங்குடி இனத்தின் வம்சாவளிப் பெண்மணியான Mary Simon நாட்டின் ஆளுனர் நாயகமாக இன்று பதவியேற்பு இவருக்குரிய நியமனத்தை கனடியப் பிரதமர் ஜஸ்ரின் ட்ரூடோ வழங்கினார்

Video cpac

At a news conference in Gatineau, Prime Minister Justin Trudeau announces that Mary Simon will serve as Canada’s next governor general. The previous vice-regal representative, Julie Payette, resigned from the position in January 2021 following allegations of workplace harassment

Prime Minister announces The Queen’s approval of Canada’s next Governor General

July 6, 2021
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that on his recommendation, Her Majesty Queen Elizabeth II has approved the appointment of Mary Simon as the next Governor General of Canada.

As Governor General, Ms. Simon will be the representative of Her Majesty The Queen in Canada. She will be Canada’s 30th Governor General since Confederation, and the 13th Governor General appointed by Her Majesty during her 69 years on the throne.

Throughout her distinguished career, Ms. Simon has been a tireless advocate for Inuit rights and culture, and the rights of all Indigenous peoples. Over four decades, she has held various senior leadership positions, including President of Makivik Corporation, where she helped to protect and promote Inuit rights through the implementation of the James Bay and Northern Quebec Agreement. She also served two terms as President of the Inuit Circumpolar Conference, now known as the Inuit Circumpolar Council, and as President of Inuit Tapiriit Kanatami.

As the first Canadian Ambassador for Circumpolar Affairs, Ms. Simon played a leading role in strengthening the ties between the people of the Arctic regions nationally and internationally, including through the creation of the Arctic Council. She is also the founder of the Arctic Children and Youth Foundation, and has served as the Ambassador of Canada to Denmark.

The selection was informed through the advice of the Advisory Group on the Selection of the Next Governor General. The group was mandated to deliberate and submit a shortlist of outstanding Canadians for the Prime Minister’s consideration to fill the office.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!