இன அழிப்பில் இன்னுயிர் ஈந்த தமிழ்ச் சொந்தங்களுக்காக நினைவேந்தல் முனைவர். க.சுபாஷிணி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு மே 17, 2020

முனைவர். க.சுபாஷிணி தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு மே 17, 2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இப்போது நேரலையில்….

“இன அழிப்பில் இன்னுயிர் ஈந்த தமிழ்ச் சொந்தங்களுக்காக நினைவேந்தல்”

முனைவர். க.சுபாஷிணி (தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு, ஜெர்மனி)

————————-**————————
மே 17 ம் தேதி – (ஞாயிற்றுக்கிழமை) 2020
————————-**————————

இந்திய / இலங்கை நேரம்: இரவு 8 மணி
ஐரோப்பிய நேரம்: மாலை 4:30 மணி
மலேசியா / சிங்கை நேரம்: இரவு 10:30 மணி
அமெரிக்கா நேரம், கலிபோர்னியா: காலை 7:30 மணி ; நியூயோர்க்: காலை 10:30 மணி

ஃபேஸ்புக் நேரலை: https://www.facebook.com/subashini.thf/videos/2737724916470888/

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!