இலங்கைக்கு விசேட கண்காணிப்பாளரை அனுப்ப வேண்டும் என்ன கனடிய பாராளுமன்றத்தை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்– ஒன்ராறியோ பாராளுமன்றத்தில் MPP லோகன் கணபதி

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!