நிகழ்வுகள்-Events

இலங்கையின் இன்றைய உணவுப் பற்றாக்குறையும் பொருத்தமான உள்ளூர் தீர்வுகளும்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)    22-05-07 (சனி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)                                                                                                                                                                           தலைப்பு: தற்போதைய அறைகூவல்களை வெற்றி கொள்வது எப்படி?


கருப்பொருள்:  [இலங்கையின் இன்றைய உணவுப் பற்றாக்குறையும் பொருத்தமான உள்ளூர் தீர்வுகளும்]
உரையாளர்:  ம. செல்வின்,
சமூகச் செயற்பாட்டாளர்
நன்றியுரை:
ந குகதாசன்,தலைவர், தமிழறிதம்
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர், தமிழறிதம்

நுழைவு எண் : 818 910 38941  
கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!