நிகழ்வுகள்-Events

இலங்கையில் “போதைப் பொருள்களுக்கு நிகரான எண்ணிமப் போதைக்கு அடிமை ஆதலும் அதன் நீண்ட கால விளைவுகளும்”

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல்- 114 2022-12.03 (சனிக்கிழமைபிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)

“போதைப் பொருள்களுக்கு நிகரான எண்ணிமப் போதைக்கு அடிமை ஆதலும் அதன் நீண்ட கால விளைவுகளும்”
உப.தலைப்பு:
Digital Addiction
உரையாளர்:
யோகராஜா சர்மிக் , ( தொழில் முனைவர், பயிற்றுநர் , தொழினுட்ப ஆலோசகர்)
யாழ்ப்பாணம்
ஒருங்கிணைப்பு:
காசி.ஜீவலிங்கம்,
கணினி விரிவுரையாளர்,
நிகழ் நிரலாளர்

சூம் இணைப்பு:
https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09
நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!