இலங்கையில் உள்ள இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி குழுவை சந்தித்தார்

இலங்கையில் உள்ள இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி குழுவை சந்தித்தார்; இலங்கையின் இந்திய வம்சாவளி தமிழ் சமூகத்தை பாதிக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கிறது

High Commissioner meets Tamil Progressive Alliance delegation

High Commission of India

Colombo

PRESS RELEASE

High Commissioner meets Tamil Progressive  Alliance delegation

1. A five member Tamil Progressive Alliance (TPA) delegation led by Hon. Mano Ganeshan Member of Parliament called on the High Commissioner H.E. Mr. Gopal Baglay today (6 July 2021) at India House. TPA Members of Parliament Hon. Radha Krishnan, Hon. Udhaya Kumar, Hon. Velu Kumar along with TPA General Secretary Chandra Schaffer were present during the meeting. High Commissioner was assisted by Deputy High Commissioner, Mr. Vinod K Jacob and Political Counsellor, Mrs Banu Prakash.

2.The nearly two hour long meeting saw discussions on issues of mutual interest and contemporary relevance that also affected the Indian Origin Tamil community of Sri Lanka. The TPA delegation highlighted the socio-economic and developmental needs of the Indian Origin Tamil people as well as their hopes for political devolution. High Commissioner reiterated India’s support for devolution in Sri Lanka on the basis of full implementation of the 13A and early conduct of Provincial Council elections. The two sides also emphasized the significance of the Indian Housing and other community Development Projects being implemented by the Government of India in the plantation region.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!