நிகழ்வுகள்-Events

இலங்கையில் நடந்த தமிழ் இனப்படுகொலை தொடர்பாக ICJ மனு விளக்கம் & பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு

இலங்கையில் நடந்த தமிழ் இனப்படுகொலை தொடர்பாக ICJ மனு (E-petition: 4981)க்கான சமூக துவக்கம் மற்றும் செய்தியாளர் சந்திப்பு.

Community Launch and Press Meet for the ICJ Petition (E-petition: 4981) addressing the Tamil genocide in Sri Lanka.

Date: June 2, 2024 Time: 4:00 PM – 6:00 PM

Event Details:

Date: June 2, 2024
Time: 4:00 PM – 6:00 PM
Location: Frontline Community Centre
Address: 3031 Markham Rd #27, Scarborough, ON M1X 1L9

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!