என்டிபி தலைவர் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகிறார்

ஒட்டாவாவில் எம்.பி.க்கள் சந்திப்பதாக என்டிபி தலைவர் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகிறார்

NDP Leader Jagmeet Singh holds a news conference on Parliament Hill as MPs convene to debate the government’s response to the COVID-19 (coronavirus disease) pandemic. Following a meeting of the special committee on COVID-19, the House of Commons will sit to consider legislation that would implement measures to provide financial assistance to students during the pandemic.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!