என்டிபி தலைவர் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகிறார்

NDP Leader Jagmeet Singh speaks with reporters as MPs convene in Ottawa

NDP Leader Jagmeet Singh holds a news conference on Parliament Hill as MPs convene to debate the government’s response to the COVID-19 (coronavirus disease) pandemic.
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!