NationNewsWorld

ஐஸ்லாந்தின் தலைநகருக்கு அருகே எரிமலை வெடிக்கிறது

The first image of the eruption. Taken from the Coast Guard helicopter


ஐஸ்லாந்தின் தலைநகருக்கு அருகே எரிமலை வெடிக்கிறது . மற்றும் கடந்த மூன்று வாரங்களில் 40 ஆயிரம் மேல்பட்ட நிலநடுக்கங்கள் பதிவாகியுள்ளன

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!