இன்று ஒன்ராறியோ பிரதம மந்திரி முக்கியமான கடுமையான பொது சுகாதார நடவடிக்கை அறிவிப்பை வெளியிடுவார்-Live

Ontario Premier Doug Ford expected to announce new COVID-19 measures

Video:cpac

In a news conference at Queen’s Park, Ontario Premier Doug Ford makes an announcement. He is joined by provincial cabinet ministers Christine Elliott (health), Peter Bethlenfalvy (finance) and Stephen Lecce (education), as well as Dr. Kieran Moore, Ontario’s chief medical officer of health, and Matt Anderson, the CEO of Ontario Health.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!