ஒன்ராறியோ பிரீமியர் Doug Ford குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நிதியை அறிவித்து, COVID-19 update

In a news conference at Queen’s Park, Ontario Premier Doug Ford announces $6 million in funding aimed at crime prevention and community-safety initiatives. He also responds to questions about the province’s response to the ongoing COVID-19 (coronavirus) outbreak.

@ttjcanada cpac

The premier is joined by Health Minister Christine Elliott and Jill Dunlop, Ontario’s associate minister of children and women’s issues.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!