நிகழ்வுகள்-Events

ஓபன் ஷாட்(Open Shot) காணொளி தொகுப்பு மென்பொருள் இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -112
கட்டற்ற மென்பொருள் தினம் – 2022
கட்டற்ற மென்பொருள் தினத்தையொட்டிய தொடர் இணையவழி நிகழ்வு
காலம்: 19.11.2022 சனிக்கிழமை , பி ப 7.30-8.30  
தலைப்பு:
ஓபன் ஷாட்(Open Shot) காணொளி தொகுப்பு மென்பொருள்


உரை :
த.தனசேகர்  Linux DevOps Admin , ழ மென்னகம் , சென்னை , தமிழ்நாடு  
jitsi இணைய வழி நிகழ்வில் பங்கேற்க இணைப்பு:
https://meet.jit.si/OpenShotVideoEditorSoftware
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன், செயலாளர்,தமிழறிதம்
வட்ஸ்அப் எண்:
+94766427729                            
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com
குறிப்பு: இம் முறை நிகழ்வு ஜிப்சி(jitsi) மீற் வழியில் நடைபெறும்.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!