கண்ணுக்குத் தெரியாத இரண்டு Viruses COVID19 and Racism கனேடிய பசுமைக் கட்சித் தலைவர்.

அவரின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் கண்ணுக்குத் தெரியாத இரண்டு Viruses COVID19 and RACISM

நேற்று முன்தினம் வெளியிடப்பட்டது

அமெரிக்காவை COVID-19 ஆதிக்கத்தை விட போலீசாருக்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அதிகரித்து கொண்டு போகிறது.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!