கனடாவில் கொரோனாவில் எண்ணிக்கை 200,000 ஆயிரத்தைத் தாண்டிவிட்டது

இன்றைய நிலைமைகள் Live

Global Total
Last update on:
Cases

Deaths

Recovered

Active

Cases Today

Deaths Today

Critical

Affected Countries

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!