கனடா கன்சர்வேடிவ் தலைமை வேட்பாளர்களின் ஆங்கில மொழி விவாதம்

கன்சர்வேடிவ் தலைமை வேட்பாளர்களின் ஆங்கில மொழி விவாதம் – மே 11, 2022-Live

Video-Conservative Live

Candidates vying to succeed Erin O’Toole as leader of the Conservative Party of Canada square off in the first of two official leadership debates of the campaign organized by the party. Scott Aitchison, Roman Baber, Patrick Brown, Jean Charest, Leslyn Lewis, and Pierre Poilievre take part in

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!