நிகழ்வுகள்-Events

கனடியத் தமிழர் பேரவை (CTC) 14வது வருடாந்த கனடியத் தமிழர் நடைபவனி

கனடியத் தமிழர் பேரவை (CTC) 14வது வருடாந்த கனடியத் தமிழர் நிதிசேர் நடைபவனி இந்த நடைபயணம் செப்ரெம்பர் 11, 2022 அன்று தொம்சன் பூங்காவில் நடைபெறும்

கீழே உள்ள இணைப்பைப் பயன்படுத்தி இப்போது நன்கொடை அளிக்கவும்

All proceeds collected will support hospitals across Sri Lanka (North, East, Hill Country, and South) with life saving medical supplies

Thomson Memorial Park Directions https://goo.gl/maps/vcg3KRZYckPsdkja9

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!