கனடிய பாராளுமன்ற தேர்தல் – Meet with governor general amid federal election speculation-September 20, 2021

ட்ரூடோ கூட்டாட்சி தேர்தல் ஊகங்களுக்கு மத்தியில் கவர்னர் ஜெனரலை சந்திக்க உள்ளார் -Live Starting soon

2021-Liberal Leader Justin Trudeau speaks with reporters at Rideau Hall in Ottawa, where he is expected to announce the launch of a federal election campaign.

The 2021 Canadian federal election will take place on September 20, 2021

live video cpac

2019-PM Trudeau visits Rideau Hall

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!