கனடிய நிதியமைச்சர் பணவீக்கத்திற்கான எவ்வாறு முன் கொண்டு செல்வது உரை

நிதியமைச்சர் கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலேண்ட் ( Chrystia Freeland ) பணவீக்கத்திற்கான அரசாங்கம் எவ்வாறு முன் கொண்டு செல்வது உரை நிகழ்த்துகிறார்

Video:cpac
error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!