கனடிய படைகள் Snowbirds aircraft crashes ஸ்னோபர்ட்ஸ் விமானம் BC விபத்துக்குள்ளானது,

Canadian Forces Snowbirds aircraft crashes in Kamloops, B.C.

எச்சரிக்கை   Warning: Graphic language  Video via Facebook

Snow bird crashing into house in Kamloops pilot ejected late , the elderly couple who’s house the plane hit got out safe. Thoughts and prayers with the pilots

Gepostet von Cory Pelton am Sonntag, 17. Mai 2020
Snow bird crashing into house in Kamloops pilot ejected late , the elderly couple who’s house the plane hit got out safe. Thoughts and prayers with the pilots
புகைப்படங்களை ஆன்லைனில் வெளியிட்டுள்ளது [இங்கே].

Castanet has posted photos of the aftermath online [here].

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!