கனடிய பிரதமருடன் சேர்ந்து அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த்,MP ஹரி ஆனந்தசங்கரி மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் Annual Virtual Diwali

கனடியன் பிரதமருடன் சேர்ந்து அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த்,MP ஹரி ஆனந்தசங்கரி மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சேர்ந்து Annual Virtual Diwali கொண்டாடப்பட்டது

🪔

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!