நிகழ்வுகள்-Events

கனேடிய இலங்கை துணை தூதரகத்துக்கு முன்னால் போராட்டம்

இலங்கை அரசின் பயங்கரவாதத்தை கண்டித்து கனேடிய இலங்கை துணை தூதரகத்துக்கு முன்னால் போராட்டம்புதன்கிழமை செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி மதியம் 12மணி முதல்

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!