கருப்பு இனத்தவர் ஒருவரை பின்புறத்தில் ஏழு தடவைகள் போலீசாரால் சுடப்பட்டது.

Warning: this unedited eyewitness cell phone footage shows the police shooting of Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin on Aug. 23, 2020. This video contains graphic imagery and language that some may find difficult to watch. Viewer discretion is advised

காணொளி Viewer discretion is advised

Video KARE 11 News @ YouTube

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!