கறுப்பு யூலை (1983) தமிழினப் படுகொலை நினைவு-38th anniversary of Black July

கறுப்பு யூலை (Black July) என்பது ஜூலை 23, 1983 தொடக்கம் 2 கிழமைகளுக்கு மேலாகத் திட்டமிட்ட முறையில் சிங்கள இனவாதிகள் இலங்கைத் தமிழர்களைக் கொடுமைப்படுத்தியும், சொத்துகளை அழித்தும் கைப்பற்றியும், 400 முதல் 3000 பேர் வரை படுகொலை செய்ததுமான ஒரு நிகழ்வாகும்.

38 years later, we will never forget the horrific events of #BlackJuly. State-sponsored mobs, armed with electoral lists, attacked #Tamil civilians, looted homes and businesses, set fire to houses, vehicles and people-alike while government authorities watched on. Thousands of Tamils were killed and over a million Tamils were displaced across the globe. Today, we must all recommit to stand shoulder-to-shoulder with our brothers and sisters on the island and across the globe to collectively seek #justice and accountability.

Posted by Gary Anandasangaree on Friday, July 23, 2021

July 23, 2021
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the 38th anniversary of Black July:

“Today, we join Tamil Canadians and members of the Tamil community around the world to remember the victims of the horrific events of Black July in Sri Lanka.

“In July 1983, longstanding tensions and unrest culminated in anti-Tamil pogroms in Colombo and across Sri Lanka, plunging the country into a 26-year-long armed conflict. The conflict killed tens of thousands of people, forced many into exile, and left lasting wounds in communities across the country.

“In the months following Black July, and thanks in large part to the advocacy of Tamil Canadians, the Government of Canada introduced a Special Measures program, which helped more than 1,800 Tamils resettle in Canada and safely rebuild their lives here. Today, Tamil Canadians represent one of the largest Tamil diasporas in the world, and they continue to make tremendous contributions to shaping a stronger, more resilient, and more inclusive Canada.

“On behalf of the Government of Canada, I extend my deepest sympathies to those who suffered and lost loved ones during Black July and the ensuing conflict. The armed conflict ended in 2009, but we must continue to work toward lasting peace and reconciliation for all in the country, an undertaking which requires a meaningful accountability process that has the trust and confidence of all victims. Canada continues to support the efforts of all those working toward these goals.”

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!