நிகழ்வுகள்-Events

கற்கும் கருவிகள் – ஒரு அறிமுகம்

தமிழ் இணையக் கழகம் தமிழ்நாடு –
தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்
இலங்கை இணைந்து நடத்தும்
நிகழ்வின் எண் -94
காலம்:01-.05-2022 மாலை 7.00மணி


தலைப்பு – கற்கும் கருவிகள் – ஒரு அறிமுகம்
உரையாளர்:
நித்யா துரைசாமி
தொழில்நுட்ப ஆலோசகர்,
டாடா நிறுவனம்,சென்னை.
தமிழ்க் கணிமையாளர்,சென்னை , தமிழ்நாடு

இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள
இந்த சூம் செயலியில் உள்ளே வாருங்கள்
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81251518830?pwd=eGRtVW1CWTlKcGlqQ0JiOFRudGl2UT09

Meeting ID: 812 5151 8830
Passcode: 2222
சூம் செயலியில் உள்ளீடு செய்து கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றுப் பயனடையலாம்
இணையத்தால் இணைவோம்….. இணையத்தமிழ்மொழியை வளர்ப்போம்…..

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!