நிகழ்வுகள்-Events

கற்பித்தலில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பங்கு-இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)  தமிழறிதம்  இணையவழி உரையாடல் : 154 காலம்:2024-06-22சனிக்கிழமை  பிற்பகல் 7.30-8.30  (இலங்கை நேரம்)         
தலைப்பு: கற்பித்தலில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பங்கு                                                                                                                                                     உரையாளர்:  ப.கருணைதாஸ், தகவல் தொழில்நுட்ப தேசிய நல்லாசிரியர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, ஆனையூர், விருதுநகர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு                                                                          ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,   செயலாளர், தமிழறிதம்                                                                              

சூம் நுழைவு எண் :
818 910 38941 
கடவுச்சொல்:2020

வட்ஸ்அப்: +94766427729                            
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!