நிகழ்வுகள்-Events

கற்பித்தலை எளிதாக்கும் தொழிநுட்ப கருவிகள் – இணையவழி உரையாடல்

கற்பித்தலை எளிதாக்கும் தொழிநுட்ப கருவிகள் இணையவழி உரையாடல் – காலம்:2024-05-25 சனிக்கிழமை) பபிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)

உரையாளர்:
நா.குமுதா,
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, பூசாகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி. கோயம்புத்தூர்,தமிழ்நாடு

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)
இணையவழி உரையாடல் எண்: 152

ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்சூம் நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020 வட்ஸ்அப் +94766427729
மின்னஞ்சல் : thamizharitham@gmail.com

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!