நிகழ்வுகள்-Events

கையடக்க வங்கிகள் – இணையவழி உரையாடல்-117

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் -117

காலம்:2022-12. 24சனிக்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) தலைப்பு:கையடக்க வங்கிகள் : எண்ணிம (Digital) வங்கிச் சேவைகள் பற்றிய அறிமுகம்

தலைப்பு:கையடக்க வங்கிகள் : எண்ணிம (Digital) வங்கிச் சேவைகள் பற்றிய அறிமுகம்
உரையாளர்: குகதாசன் அகிலன்
இணையத்தள வடிவமைப்பாளர்,
யாழ்ப்பாணம்,இலங்கை
சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,
தமிழறிதம்
சூம் நுழைவு எண் : 818 910 38941
கடவுச்சொல்: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!