கொரோனா பேரிடரும் ஈழமும்-இணையவழிக் கலந்துரையாடல் Live

Live@10 am 04/09/2021

In Sri Lanka, from 3 January 2020 to 6:16pm CEST, 3 September 2021, there have been 447,757 confirmed cases of COVID-19 with 9,604 deaths, reported to WHO. As of 31 August 2021, a total of 20,638,181 vaccine doses have been administered.

செப்டெம்பர் 4, 2021
கனடா&அமெரிக்கா – 10:00AM (Eastern Time)

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!