நிகழ்வுகள்-Events

சிறப்பு உரையாடல் – காலத்திற்கேற்ற காளான் வளர்ப்பு

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) சிறப்பு உரையாடல் – 05 காலம்: 2022-06-11 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை) தலைப்பு:காலத்திற்கேற்ற காளான் வளர்ப்பு

[உணவு உற்பத்தி,அறுவடையின் பின்னரான தொழினுட்பங்கள், உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் மாற்றம், மாற்றுச் சக்தி வளங்கள்]
உரையாளர்: தே.காந்தி குமார்,
காளான் வளர்ப்பாளர், பொருநை காளான் பண்ணை, பாபநாசம், திருநெல்வேலி, தமிழ் நாடு
ஒருங்கிணைப்பு: சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,தமிழறிதம்
நுழைவு எண்:818 910 38941கடவுச்சொல்: 2020

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81891038941?pwd=U0drdzg4dVMvdC8wMU5LZW5lNDdYUT09

Meeting ID: 818 9103 8941
Passcode: 2020

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!