சீனாவின் ஆதரவுடன் அமைக்கப்படும் கொழும்பு துறைமுக திட்டம்? US Ambassador to Sri Lanka எச்சரிக்கிறார்!!

சீனாவின் ஆதரவுடன் அமைக்கப்படும் கொழும்பு துறைமுக திட்டம் பண மோசடி செய்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடத்தை உருவாக்கக்கூடும் என்று US Ambassador to Sri Lanka எச்சரிக்கிறார்!!

US Ambassador to Sri Lanka and Maldives, Alaina Teplitz on Saturday warned Sri Lanka of unintended penalties of ‘nefarious actors’ who may attempt to misuse a China-backed Colombo Port City’s straightforward business guidelines as a permissive money laundering haven amid considerations of tax leaks.

Sri Lanka has unveiled draft laws for a Colombo Port City Commission which permits for sweeping tax breaks, tax-free salaries and to be an offshore monetary centre, reported economynext.

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!