NationNewsWorld

சீனா 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் இலங்கையில் முதலீடு செய்கிறது – 300 இளைஞர்களுக்கு சீனாவில் தொழிற்பயிற்சி OR ?

சீனா 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் இலங்கையில் முதலீடு செய்கிறது – 300 இளைஞர்களுக்கு சீனாவில் தொழிற்பயிற்சி


வாகன டயர்களை உற்பத்தி செய்து ஏற்றுமதி செய்வதற்காக இந்த நிதி வழங்கப்படுகின்றது. என்று பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!