NewsSports

சுதந்திர தினத்தில்-இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வீரர் எம்.எஸ்.தோனி ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிதத்துள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வீரர் எம்.எஸ்.தோனி சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து

Photo @Facebook

ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிதத்துள்ளார்.அவரது கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Featured Photo @Facebook

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!