நிகழ்வுகள்-Events

செயற்கை நுண்ணறிவின் வியப்பூட்டும் வருங்காலம்-Artificial Intelligence (AI) இணையவழி உரையாடல்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை) இணையவழி உரையாடல் எண்: 115 காலம்:2022-12.10சனிக்கிழமை பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை)


தலைப்பு:
செயற்கை நுண்ணறிவின் வியப்பூட்டும் வருங்காலம்
உப தலைப்பு:
Artificial Intelligence
உரையாளர்:
ஜனாப். தாரிக் அஸீஸ்
எழுத்து வரி வடிவமைப்பாளர் மற்றும் எழுத்துரு நிரல் பொறியியலாளர்

ஒருங்கிணைப்பு:
சி.சரவணபவானந்தன்,
செயலாளர்,
தமிழறிதம்
சூம்
நுழைவு எண் : 818 910 38941 | கடவுச்சொல்: 2020                                                                                                                        வட்ஸ்அப் எண்: +94766427729

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!