நிகழ்வுகள்-Events

தமிழர் உரிமைக்கான குழுமம் (Tamil Rights Group) டொரண்டோவில் சந்திப்பு

Join the Tamil Rights Group next meetup in Toronto, Canada!

Date and time
Fri, 26 August 2022 19:00 – 21:00 EDT
ஓகஸ்ட் 26 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை

Location:2425 Eglinton Avenue4th Floor Scarborough, ON M1K5G8

மேலதிக விவரங்களுக்கு Contact Number :+647- 833-2674

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!