நிகழ்வுகள்-Events

“தமிழ்க் கணிதம் கணித்துவப் பயன்பாடுகள்”இணைய வழி உரையாடல் – 86

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை)இணைய வழி உரையாடல் – 86

தலைப்பு:தமிழ்க் கணிதம் கணித்துவப் பயன்பாடுகள்[தமிழ் கணிதம்] 2021-11-20 (வெள்ளி) பிற்பகல் 7.30-8.30 (இலங்கை நேரம்)


உரையாளர்:  முனைவர். சு.சந்திரசேகரன்,பொறியியல் முதுவர், பட்டாங்கியல் முனைவர், கணிப்பொறியியல் மென்மியம்,கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு
ஒருங்கிணைப்பு:  சி. சரவணபவானந்தன்,செயலாளர், தமிழறிதம்.

மின்னஞ்சல் – thamizharitham@gmail.com
வட்ஸ்அப் +94 766427729

error: Content is protected !!உள்ளடக்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது!!